החזרי מס

לעיתים מנוכים משכר העובדים במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מהנדרש. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס. משרדנו יבצע עבורך את בדיקת הזכאות ללא תשלום, שכר טרחה עבור הטיפול בקבלת ההחזר והגשת הדוח האישי לרשויות המס ייגבה רק במקרה שתקבל את החזר המס. נבקשך למלא את השאלן מטה ולאשר לנו לבדוק את הנתונים . משרדנו יצור עמך קשר על מנת לבחון את הנתונים ולהגיש בקשה בשמך. במידה ובשש השנים האחרונות הינך שכירי או גימלאי ושילמת מס הכנסה. השאלון מתייחס לשש השנים האחרונות לשני בני הזוג מנוסח בלשון זכר בשביל הנוחות אח"כ להכניס רובריקה של פרטים אישיים כאמור מעל

במידה ובשש השנים האחרונות הינכם שכירים או גימלאים ושילמתם מס הכנסה