שירותי משרד

משרדנו מתמחה בכל תחומי ראיית החשבון לארגונים ללא כוונות רווח הכוללים: עריכה וביקורת דוחות כספיים, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, הגשת בקשות תמיכה/ מענקים מהמדינה ומהרשויות וסיוע בקבלת סעיף 46.

עריכה וביקורת דוחות

 • עריכה וביקורת דוחות כספיים.
 • עריכת דוח שנתי למס הכנסה.
 • עריכת דוחות מקוונים לרשם העמותות.
 • הגשת דוחות שנתיים לרשם העמותות ומס הכנסה.

שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר

ניהול ספרים וביצוע התאמות בספרי הלקוח. הכנת תלושי שכר לעובדי הלקוח ומתן דיווחים לרשויות הרלוונטיות.

עריכה וביקורת דוחות

 • עריכה וביקורת דוחות כספיים.
 • עריכת דוח שנתי למס הכנסה.
 • עריכת דוחות מקוונים לרשם העמותות.
 • הגשת דוחות שנתיים לרשם העמותות ומס הכנסה.

שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר

ניהול ספרים וביצוע התאמות בספרי הלקוח. הכנת תלושי שכר לעובדי הלקוח ומתן דיווחים לרשויות הרלוונטיות.

גוף מבקר / מבקר פנימי

"בהתאם לחוק העמותות, האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון. במקרה זה משרדנו יקצה רואה חשבון בהתאם לדרישת הלקוח. בהתאם לחוק העמותות, עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח מחוייבת במינוי מבקר פנימי בנוסף לוועדת ביקורת. משרדנו יקצה רואה חשבון, אשר בהתאם להסכמת וועדת הביקורת ואישור האסיפה הכללית יכהן כמבקר פנימי של העמותה."

 • הגשת בקשות לקבלת תמיכות ממשרדי ממשלה (מערכת מרכבה ועוד)
 • הגשת בקשות תמיכה מעיריות ומועצות מקומיות.
 • הגשת בקשות לוועדת עיזבונות ולוועדת תביעות ייצוגיות.
 • הגשת בקשות לתמיכות מביטוח לאומי.
 • הגשת בקשות לצורך קבלת מענקים ממשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) בהתאם לחוק עידוד השקעות הון.
 • הגשת בקשות לצורך קבלת הטבות ממשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) לצורך
 • קבלת הטבות מס המיועדות לבוני דירות המיועדות להשכרה למגורים.

גוף מבקר / מבקר פנימי

"בהתאם לחוק העמותות, האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון. במקרה זה משרדנו יקצה רואה חשבון בהתאם לדרישת הלקוח. בהתאם לחוק העמותות, עמותה שמחזורה עולה על 10 מיליון ש"ח מחוייבת במינוי מבקר פנימי בנוסף לוועדת ביקורת. משרדנו יקצה רואה חשבון, אשר בהתאם להסכמת וועדת הביקורת ואישור האסיפה הכללית יכהן כמבקר פנימי של העמותה."

 • הגשת בקשות לקבלת תמיכות ממשרדי ממשלה (מערכת מרכבה ועוד)
 • הגשת בקשות תמיכה מעיריות ומועצות מקומיות.
 • הגשת בקשות לוועדת עיזבונות ולוועדת תביעות ייצוגיות.
 • הגשת בקשות לתמיכות מביטוח לאומי.
 • הגשת בקשות לצורך קבלת מענקים ממשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) בהתאם לחוק עידוד השקעות הון.
 • הגשת בקשות לצורך קבלת הטבות ממשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) לצורך
 • קבלת הטבות מס המיועדות לבוני דירות המיועדות להשכרה למגורים.

פתיחת תיקים

מתן שירותי פתיחת תיקים ברשויות הרלוונטיות (רשם העמותות/ חברות, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי)

ליווי ביקורות עומק

משרדנו מתמחה בליווי עמותות ועזרה בהגשת המסמכים לביקורות עומק מטעם רשם העמותות והחשכ"ל

פתיחת תיקים

מתן שירותי פתיחת תיקים ברשויות הרלוונטיות (רשם העמותות/ חברות, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי)

ליווי ביקורות עומק

משרדנו מתמחה בליווי עמותות ועזרה בהגשת המסמכים לביקורות עומק מטעם רשם העמותות והחשכ"ל

סעיף 46

משרדינו מסייע בהגשת בקשה לקבלת סעיף 46 וסעיף 61 ממס הכנסה וכן חידוש האישור.

החזרי מס הכנסה לשכירים

סעיף 46

משרדינו מסייע בהגשת בקשה לקבלת סעיף 46 וסעיף 61 ממס הכנסה וכן חידוש האישור.

החזרי מס הכנסה לשכירים