תמיכות

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט 1959- למתן מענקים והטבות לענפי התעשייה והשירותים העסקיים במשק. משרדנו מסייע בהגשת בקשה לאישור התוכנית וכן בליווי לאורך חיי התוכנית ולבסוף בהגשת דוח סופי לרשות.

תמיכות ממשרדי הממשלה באמצעות מערכת במרכבה

הגשת בקשות לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) בהתאם לחוק עידוד השקעות הון

הגשת בקשות לוועדת עיזבונות ולוועדת תביעות ייצוגיות

הגשת בקשות לתמיכות מביטוח לאומי

הגשת בקשות תמיכה מעיריות ומועצות מקומיות באתרים הרלוונטים

הגשת בקשות למשרד הכלכלה (רשות ההשקעות) לצורך קבלת הטבות מס המיועדות לבוני דירות המיועדות להשכרה למגורים