משרד רואה חשבון – נסים בן שמחון

משרדנו הוקם במטרה להעניק שירות מקיף ומלא לכלל הארגונים שללא כוונות רווח (אלכ"ר) ובכללם:  עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ) ועוד. זאת במטרה לתת את מכלול השירותים הנדרשים על מנת לעמוד בכלל הדרישות הרגולטוריות שבתחום זה, כולל עמידה בהוראות ניהול תקין של רשם העמותות, מילוי הדרישות שבפקודת מס הכנסה וכן עמידה בנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה.

משרדנו פועל תוך הקפדה  על רמה מקצועית גבוהה ומתן דגש מיוחד על שירות אישי ומסור לכל לקוח. 

משרדנו שואף להעניק את מכלול השירותים הרלוונטיים לרבות סיוע בהקמת האלכ"ר, מתן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, עריכה וביקורת הדוחות הכספיים, סיוע בקבלת סעיף 46, שירותי גוף מבקר ומבקר פנימי, 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. נשמח לעבוד איתכם.