משרד רואה חשבון – נסים בן שמחון

משרדנו הוקם במטרה להעניק שירות מקיף ומלא לכלל הארגונים שללא כוונות רווח (מלכ"ר) ובכללם:  עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), מועצות דתיות ועוד. זאת במטרה לתת את מכלול השירותים הנדרשים על מנת לעמוד בכלל הדרישות הרגולטוריות שבתחום זה, כולל עמידה בהוראות ניהול תקין של רשם העמותות, מילוי הדרישות שבפקודת מס הכנסה וכן עמידה בנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה.

משרדנו פועל תוך הקפדה  על רמה מקצועית גבוהה ומתן דגש מיוחד על שירות אישי ומסור לכל לקוח.

משרדנו מתמקצע בהגשת בקשות תמיכה לכלל הגופים הרלוונטיים ובכללם:

  1. משרדי ממשלה.
  2. עיריות.
  3. קרנות ביטוח לאומי.
  4. וועדת עזבונות.
  5. קרן תובענות ייצוגיות.
 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. נשמח לעבוד איתכם.